1. Тема и цели на конкурса
  1. Темата на конкурса е „Снимай Европа”.
  2. Снимките трябва да отразяват европейски символи, ценности, традиции, обекти, хора.
  3. На фотографиите е възможно присъствието на автора на снимката.
  4. За да участва в конкурса, снимката трябва да отговаря на темата. Няма ограничения относно датата, на която е направена снимката.
  5. Ако връзката с темата на конкурса не е очевидна, участникът би следвало да се мотивира писмено. Желателно е участникът да постави заглавие на снимката си.
  6. Няма ограничение за броя снимки, които може да изпрати един участник. Възможно е всяка предложена снимка да е придружена с коментар.
  7. Примерно съдържание на снимките:
   • Фотография на европейска забележителност (например Айфеловата кула, Триумфалната арка, Стоунхендж, Биг Бен, Бранденбургската врата, Катедралата в Кьолн, Колизеума, наклонената кула в Пиза и др.т.)
   • Фотография на европейска сграда (например Европейския парламент, Райхстага и др.т.)
   • Фотография на европейски обект/инфраструктурно съоръжение (например магистрала, път, улица, гара и др.т.)
   • Фотография на европейци. Участникът може да е снимал при екскурзии в чужбина други граждани на Евросъюза; възможно е дори самият той да е на снимката;
   • Всичко друго, което участникът смята за целесъобразно, но тогава ще трябва да изпълни изискванията на т.1.5.

  8. Цели
   Вече повече от година България е член на Европейския съюз. Това обаче е твърде кратък срок, за да опознаем по-отблизо хората, ценностите, традициите на останалите страни-членки. Приобщаването на страната ни към голямото европейско семейство ще става стъпка по стъпка. Това е един дълготраен процес. Този фотоконкурс има амбицията да бъде една от тези стъпки, като стимулира децата в техния стремеж да търсят и отразяват най-характерното за другите страни на Европа - техните символи, традиции и ценности.


 2. Участници
  1. В конкурса могат да участват само ученици или деца до 18-годишна възраст
  2. Участниците трябва да са автори на изпращаните снимки. Това обстоятелство няма да бъде проверявано. С изпращането на снимката участникът декларира, че е неин автор.
  3. Очевидните плагиатства ще бъдат отстранявани.
  4. Заедно с изпращането на снимките участниците трябва да изпратят трите си имена и дата на раждане. За интернет ъплоуда е необходима регистрация на сайта, където тези данни са задължителни.
  5. Участниците трябва да посочат координати за обратна връзка: пощенски адрес или телефон (фиксиран или мобилен) или имейл.

 3. Начини за изпращане на снимките. Срок
  Изпрати снимка на тема „Снимай Европа” до 22 март 2008 г. (понеделник) по един от трите начина:

  1. Ъплоуд на уеб адрес: mad.bg/foto
  2. по имейл: foto@mad.bg
  3. в пощенски плик на адрес: София 1000, П.К. 1381 „за конкурса „Снимай Европа!”

  Трите начина са абсолютно равноправни и ще имат еднаква тежест при оценяването от журито. В 24:00 ч. на 22 март 2008 г. имейлът ще бъде закрит, а сайтът ще може да бъде разглеждан, но няма да могат да се ъплоудват повече снимки. За писмата, изпратени по пощата, ще важи датата на пощенското клеймо. Независимо от начина на изпращане всички снимки ще участват за наградата на публиката.

 4. Награди и награждаване
  1. Ще бъдат раздадени 4 (четири) награди:

   1ва награда - парична, на стойност 500 лева;
   2ра награда - парична, на стойност 300 лева;
   3та награда - парична, на стойност 200 лева;
   Награда на публиката - парична, на стойност 250 лева.

  2. Първите три награди ще бъдат определени от компетентно 5-членно жури. Наградените ще бъдат обявени на началната страница на сайта (www.mad.bg/foto) до 31 март 2008 г.

  3. Наградата на публиката ще бъде определена чрез онлайн гласуване на сайта. Получените снимки по пощата или имейл ще бъдат ъплоудвани на сайта от администраторите до 3 (три) дни. Всички снимки за награда на публиката ще бъде равноправно, независимо от начина на получаване/изпращане.

  4. Правила за онлайн гласуването
   1. На сайта ще могат да гласуват както регистрираните потребители, така и анонимни. Оценките могат да бъдат от 1 (най-слаба оценка) до 10 (най-висока оценка).
   2. Регистрираните потребители ще могат да гласуват за всяка една от снимките (с изключение на собствените) само един път за целия период на конкурса.
   3. Анонимните потребители на сайта могат да гласуват по веднъж на всеки 24 часа за всяка снимка в сайта. Филтрирането ще става по IP адрес.
   4. Наградата на публиката ще спечели снимката, която отговаря на следните две условия едновременно:
    1. Има най-висока средноаритметична оценка.
    2. Броят гласове за нея е равен или по-голям от средноаритметичния брой гласове, даден за всяка снимка поотделно.

  5. Получаването на наградите ще стане до 07 април 2008 г. в офиса на организаторите от родителите/настойници на спечелилите, след надлежното им идентифициране.